SeIko Astron GPS Solar Kronograf

23 Temmuz 2014 16:23

2014’te, Astron koleksiyonu, yeni fonksiyonlar ve yeni tasarım imkanları sunan ikinci jenerasyon kalibresi ile daha da genişliyor. Astron devrimi tam anlamıyla hız kazanıyor. 

Seıko Astron GPS Solar Choronograph -  Basın BülteniYeni Astron kalibre, baflar›l› kalibre 7X52’nin temel teknik özelliklerini tafl›yor; sadece ›fl›ktan ald›€› enerji ile GPS a€›na ba€lan›yor ve atom saati hassasiyeti ile, sadece tek bir dü€meye basarak dünyadaki zaman dilimlerinin tümüne kendini ayarl›yor. Bu özelliklere ek olarak, yeni kalibre, dünya çap›ndaki tüketicilerin ve saat ma€azas› sahiplerinin önerileri üzerine gelifltirilen dört yeni özellik daha sunuyor: Kronograf, daha küçük kasa, daha kolay kullan›m ve daha renkli. Yeni kalibre, mevcut kalibrenin yerini alm›yor; sadece h›zl› büyüyen Astron dünyas›na yeni tüketicileri çekmek için sunuluyor.

 

Kısa Haber

Related Posts

Comments are closed.

« »